Rozvoj projektov Waste to Energy

Aktívne sa podielame na rozvoji projektov výroby energie z odpadov

Odpady sú cenným zdrojom energie, ktorý je mnohokrát opomínaný

Moderná spoločnosť sa stala príliš náročnou na energiu a preto treba hľadať každý spôsob ako túto energiu vyrobiť s čo najmenším dopadom zdroje na našej planéte. V súčasnosti produkovaný odpad ma vysoký podiel organickej zložky pričom v komunálnych odpadoch to môžu byť až 2/3 jeho hmotnosti. Jedná sa teda o materiál s vysokým obsahom organického uhlíka. Časť z tohto je obnoviteľný uhlík ako potraviny, zvyšky zelene, papier a čiastočne šatstvo a časť je fosílny, ako plasty,gumy a iné. To, čo sa nedá z týchto zložiek dostatočne efektívne recyklovať má veľký potenciál byť domácim zdrojom energie.

Naša spoločnosť sa sústredí na energiu uloženú v zmesnom komunálnom odpade. Z tohto odpadu je ekonomicky a častokrát aj ekologicky neefektívne jednotlivé zložky ďalej separovať a recyklovať. Preto je tento druh odpadu vhodný na energetické zhodnotenie

 

Aktívne sa podielame na developingu projektov výroby energie z odpadov. Sme cenným partnerom pri zastrešovaní odborných aspektov a taktiež pri riešení financovania takýchto projektov

 

Nové projektové príloežitosti získavame ich samotným aktívnym vyhľadávaním ako aj prostredníctvom referencií od našich partnerov.