Oleje pre bionaftu

Naša úloha pri výrobe bionafty je optimalizácia transakcií medzi dodávateľmi surovín pre výrobu biopalív a výrobcami biopalív

Bionafta je palivo vyrábané z obnoviteľných zdrojov energie

Je to alternatíva k fosílnej nafte a vyrába sa transesterifikáciou tukov. Vzhľadom na dosiahnutie opitmálnych fyzikálnych vlastností binafty sa najčastejšie ako tuky používajú rastlinné oleje. Spolu s ostatnými chemickými vstupmi za pomoci katalyzátorov sa tieto tuky premieňajú zmes bionafty a g-fázy. Tieto dve zložky sa odseparujú a prečistia od nežiadúcich prímesí. Bionafta potom môže byť použitá ako 100-percentná náhrada fosílnej nafty, alebo sa môže s touto naftou miešať. V rôznych európskych krajinách sa predávajú rôzne zmesi bionafty a konvenčnej nafty ako aj samotná 100-percentná bionafta. Týmto sa výrazne prispieva k znižovaniu dopadov dopravy na životné prostredie, a taktiež sa znižuje energetická závislosť jednotlivých krajín.

Vyrobiť bionaftu, ktorá sa bude svojimi chemickým a fyzikálnymi vlastnosťami približovať fosílnej nafte nie je jednoduché. Jeden z najdôležitejších faktorov je použitá vstupná surovina. Hlavným typom tukov pre výrobu kvalitnej bionafty sú rastlinné oleje. Používa sa veľa druhov olejov, pričom najčastejšie sa používa repkový, slnečnicový, sójový a palmový olej. Alternatívou k rastlinným olejom vylisovaným priamo na účel výroby bionafty je použitý kuchynský olej. Tento olej sa zbiera z gastro prevádzok a potravinárskych veľkovýrob po celom svete. Použitím tohto oleja sa stáva výroba bionafty ešte šetrnejšia a ekologickejšia, pretože jedna kvapka oleja je takto užitočná hneď dva krát. Najprv pri príprave pokrmov a potom ako palivo pre dopravu.

Naša úloha pri výrobe bionafty je optimalizácia transakcií medzi dodávateľmi surovín pre výrobu biopalív a výrobcami biopalív. Zabezpečujeme tranzakčne a dopravne komplexné dovozy z tretích krajín pre zabezpečenie výrobných potrieb európskych spracovateľov. Medzi obchodované komodity patria všetky druhy rastlinných olejov, použitý kuchynský olej ako aj živočíšne tuky.