• Ekonomika

  Dostupnosť zdrojov je pre nás výzva, ktorú vždy príjmeme

 • Udržateľnosť

  Objavujeme spôsoby, ako zabezpečiť energiu pre budúce generácie

 • Technológia

  Staré problémy si zaslúžia inovatívne a šetrné riešenia

 • Prepojenosť

  Hľadáme lokálne riešenia na globálne problémy

Obnoviteľné energie pre každodenný život

Naša spoločnosť chce prispieť k čo najväčšiemu rozšíreniu obnoviteľných energií v EU. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES potvrdzuje záväzok Európskej Únie využívať obnoviteľné zdroje, či už v palivách pre dopravu, alebo pri výrobe elektrickej energie a tepla. Zároveň si však my všetci uvedomujeme, že súčasný systém výroby biopalív treba prispôsobiť skúsenostiam z minulosti. Preto sa v rámci tejto politiky naša spoločnosť koncentruje na zdroje, ktoré sú pre ich pôvodcov odpadom, čo znamená že tieto zdroje už boli využité na svoj účel a my im dávame ďalšiu šancu.

Legislatívne a celospoločenské opodstatnenie našich aktivít potvrdzuje aj Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES, ktorá posilňuje záväzok Európskej Únie využívať obnoviteľné zdroje, či už v palivách pre dopravu, alebo pri výrobe elektrickej energie a tepla. Implementácia tejto politiky nie je však jednoduchá a my všetci si uvedomujeme, že napríklad súčasný systém výroby biopalív treba prispôsobiť skúsenostiam z minulosti. Preto sa v rámci tejto politiky naša spoločnosť koncentruje na zdroje, ktoré sú pre ich pôvodcov odpadom, čo znamená že tieto zdroje už boli využité na svoj účel a my im dávame ďalšiu šancu.